Penodi Swyddog Cyswllt Cymunedol.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi ein Swyddog Cyswllt Cymunedol ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Dwyrain y Rhyl.

Rydym yn y broses o ddatblygu ein Canolfan Gwybodaeth Prosiect sydd wedi ei leoli gyferbyn ag Ysbyty Brenhinol Alexandra. Bydd mynediad i’r ganolfan wrth ymyl y safle bws.

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y byddwn yn dilyn cyfarwyddyd COVID19 Llywodraeth Cymru. Yn anffodus, ni fyddwn yn derbyn unrhyw ymwelwyr nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Bydd y sefyllfa hon yn cael ei harolygu a'i diweddaru ymhen amser.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r wefan.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square