Penodi Swyddog Cyswllt Cymunedol.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi ein Swyddog Cyswllt Cymunedol ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Dwyrain y Rhyl.

Rydym yn y broses o ddatblygu ein Canolfan Gwybodaeth Prosiect sydd wedi ei leoli gyferbyn ag Ysbyty Brenhinol Alexandra. Bydd mynediad i’r ganolfan wrth ymyl y safle bws.

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, byddwch yn ymwybodol, os gwelwch yn dda, y byddwn yn dilyn cyfarwyddyd COVID19 Llywodraeth Cymru. Yn anffodus, ni fyddwn yn derbyn unrhyw ymwelwyr nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Bydd y sefyllfa hon yn cael ei harolygu a'i diweddaru ymhen amser.

Yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy'r wefan.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

The East Rhyl Coastal Defence Scheme will reduce the risk of coastal flooding in the Garford Road area of East Rhyl.

The East Rhyl Coastal Defence Scheme is led by Denbighshire County Council, with support from the Welsh Government. Balfour Beatty has been appointed as the main contractor to deliver the Coastal Defence Scheme, and is currently working with Denbighshire County Council, and the Environmental and Engineering Consultancy JBA Consulting through early design and development works.

The project will involve the construction of a rock revetment structure immediately in front of the existing sea wall, with improvements to the existing wall over a length of around four hundred metres, from Splash Point heading East.

The East Rhyl Project will expand upon the recently completed flood storage works completed by Denbighshire County Council since the coastal flood event in 2013.

Material on this site is for personal, non commercial use. No part of the site may be copied or adapted without written

permission from Balfour Beatty.

We have made every effort to ensure the accuracy of the information on this website. But we cannot accept responsibility
for any inconvenience, loss or damage caused as a result of inaccurate information on these pages.

Copyright ©Balfour Beatty 2018